САРМАН
 • Рус Тат
 • 16 апрель 2014 яңалыклары

  • 16 апрель 2014 - 12:48
   Сарман аграр көллиятенең һөнәри юнәлеш концертлары тәмамлана
   Район мәдәният йортында булачак концерт-тамашаларга чакыру билетларына ия буласыгыз килсә, ашыгыгыз: бүген Сарман аграр көллиятенең һөнәри юнәлеш концертлары программасында соңгы көн. Ул 18:00 сәгатьтә район мәдәният йортында башланачак. Керү ирекле. Чакыру билетлары уйнатуда катнашырга теләгегез булса, бүген "Сарман" һәм "Новый Сарман" газеталарына язылырга онытмагыз. Аларга язылган очракта гына чакыру билетлары...
   1097
   0
   0
  • 16 апрель 2014 - 12:34
   Янурыс авыл җирлегендә өмәләр үтте
   Янурыс авыл җирлегендә санитар икеайлык кысаларында өмәләр үтте. Аларда Янурыс авылы башкарма комитеты, мәктәп, балалар бакчалары, китапханә, мәдәният хезмәткәрләре актив катнашында юл буйлары, тыкрыклар, күпер төпләре, чишмә буе чистартылды.
   1095
   0
   0
  • 16 апрель 2014 - 11:54
   "Нөркәй" агрофирмасында басуларга ашламалар кертелә башланды
   "Нөр­кәй" аг­ро­фир­ма­сын­да ба­су­лар­га ми­не­раль аш­ла­ма­лар кер­те­лә, үсем­лек­ләр­не чүп үлән­нә­рен­нән, корт­кыч бө­җәк­ләр­дән һәм авы­ру­лар­дан сак­лау ча­ра­ла­ры кү­ре­лә баш­ла­ды. Хи­мик эш­кәр­тү үт­кә­ре­лә­чәк иген ба­су­ла­ры­ның ур­наш­кан урын­на­ры, тө­гәл эш­кәр­тү көн­нә­ре ту­рын­да мәгъ­лү­мат авыл җир­лек­лә­ре аша өс­тә­мә хә­бәр ите­лә­чәк. "Нөр­кәй" аг­ро­фир­ма­сы ди­рек­ци­я­се.
   1159
   0
   0
  • 16 апрель 2014 - 10:21
   Сарманлылар хокукый ярдәм ала алалар
   21 һәм 22 ап­рель көн­нә­рен­дә ха­лык­ка хо­ку­кый яр­дәм күр­сә­тү һәм хез­мәт хо­кук­ла­ры­ның сак­ла­ну­ын тәэ­мин итү мак­са­тын­нан, "кай­нар ли­ни­я" эш­лә­я­чәк. Бу көн­нәр­дә сә­гать 10:00 нан 17:00 сә­гать­кә ка­дәр Та­тарс­тан Рес­пуб­ли­ка­сын­да ке­ше хо­кук­ла­ры бу­ен­ча вә­ка­ләт­ле вә­кил, Дәү­ләт хез­мәт инс­пек­ци­я­се, Хез­мәт, мәш­гуль­лек һәм со­ци­аль як­лау ми­нистр­лы­гы вә­кил­лә­ре дәгъ­ва­лы хәл­ләр­не ачык­лап би­рер­гә яр­дәм итә­чәк­ләр,...
   1626
   0
   0
  • 16 апрель 2014 - 09:10
   Урта Кәшер авылыннан Рәисә Харисованың кулы һәр эшкә ятып тора
   Ур­та Кә­шер авы­лын­да яшәү­че Рә­и­сә Ха­ри­со­ва­ның ку­лы һәр эш­кә ятып то­ра: ул, тә­рә­зә төп­лә­рен ту­ты­рып, гөл­ләр үс­те­рә, ир­тә яз­дан көз­гә ка­дәр иха­та­ла­рын гөл бак­ча­сы итеп то­та, төр­ле кош-корт ас­рый. Бо­лар­дан тыш, аш-су­га да ос­та ул. Һәр ри­зык­ка үзен­чә­лек кер­тер­гә яра­та, пе­шер­гән аш­ла­ры­ның тәм­ле булуы өстенә кү­рер күз­гә дә ма­тур бу­луы...
   1179
   0
   0
  • 16 апрель 2014 - 07:18
   Петровка Завод авыл җирлеге халкы экологик чиста авылда яшәргә тели
   Ра­йон­да са­ни­тар ике­ай­лык ба­ра. Мо­ңа ка­дәр һа­ва то­ры­шы ир­кен­ләп эш­ләр­гә мөм­кин­лек бир­мә­сә, бу ат­на­дан көн­нәр шак­тый җы­лы­та­чак, ат­на ахы­ры­на темп­ера­ту­ра 15 гра­дус­ка кү­тә­ре­лә­чәк, ди­ләр си­ноп­тик­лар. Чис­та­лык җы­еш­тыр­ган җир­дә тү­гел, чүп­лә­мә­гән җир­дә бу­ла, ди­сә­ләр дә, ке­ше ди­гә­нең чүп­лә­ми ге­нә тор­мый шул. Шу­лай итеп үзе­без­гә үзе­без эш ясый­быз. Әм­ма та­би­гать­нең уя­ну­ын әй­лә­нә-ти­рә­не...
   1113
   0
   0
  Реклама