САРМАН

Сармановский район

18+
Рус Тат
2024 - Гаилә елы
Котлаулар

Район башлыгы Фәрит Хөснуллин якынлашып килүче Яңа ел белән котлый

31 декабря 2016, 04:57

944

0

0

Район башлыгы Фәрит Хөснуллин якынлашып килүче Яңа ел белән котлый

Хөр­мәт­ле ра­йон­даш­лар!

2016 ел­ның са­нау­лы сә­гать­лә­ре ге­нә ка­лып ки­лә. Бу ми­нут­лар­да без­нең һәр­кай­сы­быз үтел­гән юлын ка­бат­тан исе­нә тө­ше­рә, уңыш­ла­рын бар­лый, ки­лә­се ел­га бу­рыч­лар бил­ге­ли.

Әл­бәт­тә, 2016 ел да, баш­ка ел­лар ке­бек үк, үзе­нең мө­һим ва­кый­га­ла­ры, ис­тә­лек­ле да­та­ла­ры бе­лән ра­йон та­ри­хын­да үз уры­нын алыр. Го­му­мән ал­ган­да, узып ба­ру­чы ел ра­йон өчен уңыш­лы бул­ды. Рес­пуб­ли­ка прог­рам­ма­ла­рын тор­мыш­ка ашы­ру юнә­ле­шен­дә мак­сат­чан эш алып ба­рыл­ды. Яңа со­ци­аль объ­ект­лар тө­зү, ре­монт эш­лә­ре тук­та­лма­ды: Ран­та­мак авы­лын­да мә­дә­ни­ят йор­ты, Нөр­кәй­дә, Сар­саз-Тә­кер­мән­дә мо­дуль­ле ФАП­лар, Лә­шәү-Та­мак­та ве­те­ри­на­рия пунк­ты, Ис­ке Имән, Әл­мәт авыл­ла­рын­да, Сар­ман аг­рар көл­ли­я­тен­дә спорт мәй­дан­чык­ла­ры, Сар­ман үзәк хас­та­ха­нә­се тер­ри­то­ри­я­сен­дә па­то­ло­го­а­на­том бү­ле­ге саф­ка бас­ты.

Юл­лар тө­зү, чис­та су, то­рак-ком­му­наль ху­җа­лы­гы проб­ле­ма­ла­рын чи­шү, ра­йо­ны­быз­ны яшел­лән­де­рү прог­рам­ма­ла­ры - бо­лар­ның ба­ры­сы да агым­да­гы ел­да игъ­ти­бар үзә­ген­дә бул­ды.

2016 ел Рос­си­я­дә - Ки­но, Та­тарс­тан­да Су­ сак­лау зо­на­ла­ры елы бу­ла­рак та­рих­ка ке­реп ка­ла­чак. Бу уңай­дан ра­йон­да нә­ти­җә­ле эш алып ба­рыл­ды. Су­ сак­лау зо­на­ла­ры елы кы­са­ла­рын­да, су­лык­лар, алар­ның яр­ла­ры чис­тар­тыл­ды, тө­зек­лән­де­рел­де. "Тат­ме­ли­о­ра­ци­я" траст-ком­па­ни­я­се" ге­не­раль ди­рек­то­ры Ән­вәр Мәх­мүт улы За­ла­ков­ның яр­дә­ме бе­лән Илек ел­га­сы ярын­да ял итү пар­кы тө­зел­де.

Ра­йон тер­ри­то­ри­я­сен яшел­лән­де­рү, эко­ло­гик то­рыш­ны ях­шыр­ту юнә­ле­шен­дә дә эш тук­тал­ма­ды. Яз һәм көз ай­ла­рын­да "Мил­ли ур­ман утыр­ту кө­не", "Үз ага­чың­ны утырт" ак­ци­я­лә­ре зур ак­тив­лык бе­лән үт­те. Илек ял пар­кын­да, "Дул­кын" спорт комп­лек­сы тер­ри­то­ри­я­сен­дә чыр­шы, де­ко­ра­тив агач үсен­те­лә­ре утыр­тыл­ды. Ки­лә­се 2017 - Эко­ло­гия елы­на ни­гез ин­де бы­ел са­лы­на баш­ла­ды, дип әй­тер­гә бу­ла.

Авыл ху­җа­лы­гы өл­кә­сен­дә иреш­кән­нәр­не дә ку­а­нып сөй­ләр­лек. Бы­ел ра­йо­ны­быз кыр­ла­рын­нан 167 мең тон­на­дан ар­тык ик­мәк җы­еп алын­ды. Нә­ти­җә­дә без рес­пуб­ли­ка­да - өчен­че урын­да. Эле­ва­тор­лар­га 120 мең тон­на аш­лык оза­тыл­ды. 10 мең гек­тар­дан ар­тык мәй­дан­да ши­кәр чө­ген­де­ре игел­де. 301 мең тон­на тат­лы та­мыр Зәй ши­кәр за­во­ды­на оза­тыл­ды.

Шу­лай ук фер­мер һәм шәх­си ху­җа­лык­лар­ның ны­гу­ын зур ка­нә­гать­лә­нү бе­лән әй­тә­се ки­лә.

Ра­йо­ны­быз нефть­че­лә­ре­нең дә хез­мәт уңыш­ла­ры сок­ла­ныр­лык.

2016 ел­да сә­я­си тор­мы­шы­быз­да зур та­ри­хи ва­кый­га бул­ды. 18 сен­тябрь­дә Рос­сия Фе­де­ра­ци­я­се Фе­де­раль Җы­е­ны­ның Дәү­ләт Ду­ма­сы де­пу­тат­ла­рын сай­лау­лар уз­ды. Ра­йон­даш­ла­ры­быз ан­да ак­тив кат­наш­ты.

Әйе, узып ба­ру­чы ел га­ди ге­нә бул­ма­ды. Әм­ма аның йом­гак­ла­ры ир­тә­гә­ге көн­гә ыша­ныч бе­лән ка­рар­га мөм­кин­лек би­рә.

Хөр­мәт­ле ра­йон­даш­лар! Без­нең бү­ген­ге иреш­кән­нә­ре­без - сез­нең ты­рыш, фи­да­карь хез­мә­те­гез нә­ти­җә­се. Уңыш­ла­ры­быз­ның һәр­бер­сен­дә сез­нең өле­ше­гез зур. Ал­га та­ба да шу­лай бер­дәм бу­лып, аң­ла­шып эш­ләр­гә яз­сын.

Һәр эш­тә яр­дәм күр­сә­теп то­ру­чы Пре­зи­ден­ты­быз Рөс­тәм Нур­га­ли­е­вич Миң­не­ха­нов­ка, Дәү­ләт Со­ве­ты­на, Ми­нистр­лар Ка­би­не­ты­на, ра­йо­ны­быз­ның со­ци­аль тор­мы­шын үс­те­рү­гә керт­кән өлеш­лә­ре өчен "Тат­нефть", "Аг­ро­көч" җәм­гы­я­те кол­лек­тив­ла­ры­на, шәх­сән На­ил Өл­фәт улы Ма­га­нов­ка, Ил­шат Шә­ех улы Фәр­ди­ев­кә, "Җә­лил­нефть" ида­рә­се­нә олы рәх­мә­тем­не бел­де­рәм.

Ел­ны ел­га ял­гап, Яңа 2017 ел ки­лә. Ка­дер­ле ра­йон­даш­лар! Сез­нең бар­ча­гыз­ны да бәй­рәм бе­лән кот­лыйм. Яңа ел һәр йорт­ка имин­лек, га­и­лә­ләр­гә ты­ныч­лык, мул­лык һәм бә­хет-шат­лык­лар алып кил­сен! Сез­нең һәр­бе­ре­гез­гә рух нык­лы­гы, кү­ңел көр­ле­ге һәм сә­ла­мәт­лек те­лим. Ил-көн­нә­ре­без ты­ныч, имин, 2017 ел яңа уңыш­лар һәм бә­хет­ләр елы бул­сын!

Фәрит Хөснуллин, муниципаль район башлыгы.

Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев