$itemmenu=
JRequest::getVar('option') =com_k2
JRequest::getVar('view') =itemlist

Иң күп укыла

Контакты

 

Филиал АО «ТАТМЕДИА» - Газета.

Адрес редакции:
423350, Республика Татарстан,
Сармановский район,
с.Сарманово, ул.Ленина, дом 17.
2-40-31 - директор
2-57-76 - отдел рекламы
2-42-33 - ответственный секретарь, корреспонденты
2-42-35 - бухгалтерия (факс)
2-52-10 - редакция местного радиовещания
Эл.адрес: sarmangazetam11@mail.ru

Издатель: АО "ТАТМЕДИА"
420066, г.Казань,
ул.Академическая, 2.

Татмедиа
Intertat
ИА Татар-информ
Закон һәм без
Закон һәм без

Закон һәм без (246)

Җәмәгать урыннарында, күпкатлы йортларның баскыч мәйданчыкларында, ишек төпләрендә шикле күренгән әйберләргә тап булсаң, нишләргә? Күпләр бу сорауга ничек дип тә җавап бирергә белмидер. Ә бит иясез сумка, тартма, хәтта курчак эчендә шартлагыч матдә булуы мөмкин.

Әгәр шундый шикле әйбергә тап булгансыз, һәм ул анда торырга тиеш түгел, дип саныйсыз икән, чарасын күрегез. Әгәр ул әйберсез яши торган күпкатлы йортта икән, күршеләрегездән сораштырыгыз, бәлки, ул аларныкыдыр. Хуҗасы табылмаса, хокук саклау органнарына хәбәр итегез. Җәмәгать транспортында икән, янәшәдәге кешеләрдән сорагыз. Аларныкы булмаса, транспорт чарасын йөртүчегә әйтегез. Учреждениедә тап булсагыз, бу турыда сак хезмәтенә яки җитәкчелеккә җиткерегез. Әмма үзегез шикле әйбергә кагылмагыз, аны күчермәгез. Аны табу вакытын истә калдырыгыз. Якын-тирәдәге кешеләрнең мөмкин кадәр читкәрәк китүенә ирешегез. 0,33 лиртлы калай банкадан – 60 метр, чемоданнан (кейс) 230 метр, юл чемоданыннан 350 метр читкә китү кирәк. Оператив тикшерү төркеме килүен көтегез.

Әти-әниләр балаларына урамда, подъездда калдырылган мондый әйберләрнең тормыш өчен куркыныч булырга мөмкинлеген аңлатырга тиешләр.

Шикле әйбергә тап булган очракта, түбәндәге телефоннарның берсе буенча хәбәр итәргә кирәк. 022-49-02 – Эчке эшләр министрлыгының район бүлеге; 8(85558)7-14-6989179398620 –Татарстан буенча Федераль куркынычсызлык хезмәтенең Зәй бүлекчәсе.

Шикле әйбергә тап булгач, мобиль телефоннан файдалану тыела.

Эшкә рәсми рәвештә урнаштырмасалар, хезмәт хакын «конвертта» бирсәләр, болар турында «Халык контроле» дәүләт мәгълүмат системасына хәбәр итәргә мөмкин.

Бу эшчеләре белән хезмәт мөнәсәбәтләрен законда каралганча рәсмиләштермәүче, «соры» хезмәт хаклары түләүче эш бирүчеләрне ачыкларга һәм аларга карата чара күрергә ярдәм итәчәк. Бер үк вакытта рәсми булмаган мәшгульлекне киметү, мәҗбүри пенсия иминиятенә взнослар түләүне арттыру мөмкинлеге туачак.
Мондый фактлар турында «Халык контроле»нең «Соры» эш базары» бүлегенә хәбәр итәргә була. Аның «хезмәт хакы түләүнең яшерен төрләре» һәм «хезмәт мөнәсәбәтләрен рәсмиләштермәү» дигән категорияләре бар.

Җәмәгать урыннарында, күпкатлы йортларның баскыч мәйданчыкларында, ишек төпләрендә шикле күренгән әйберләргә тап булсаң, нишләргә? Күпләр бу сорауга ничек дип тә җавап бирергә белмидер. Ә бит иясез сумка, тартма, хәтта курчак эчендә шартлагыч матдә булуы мөмкин.

Әгәр шундый шикле әйбергә тап булгансыз, һәм ул анда торырга тиеш түгел, дип саныйсыз икән, чарасын күрегез. Әгәр ул әйберсез яши торган күпкатлы йортта икән, күршеләрегездән сораштырыгыз, бәлки, ул аларныкыдыр. Хуҗасы табылмаса, хокук саклау органнарына хәбәр итегез. Җәмәгать транспортында икән, янәшәдәге кешеләрдән сорагыз. Аларныкы булмаса, транспорт чарасын йөртүчегә әйтегез. Учреждениедә тап булсагыз, бу турыда сак хезмәтенә яки җитәкчелеккә җиткерегез. Әмма үзегез шикле әйбергә кагылмагыз, аны күчермәгез. Аны табу вакытын истә калдырыгыз. Якын-тирәдәге кешеләрнең мөмкин кадәр читкәрәк китүенә ирешегез. 0,33 лиртлы калай банкадан – 60 метр, чемоданнан (кейс) 230 метр, юл чемоданыннан 350 метр читкә китү кирәк. Оператив тикшерү төркеме килүен көтегез.

Әти-әниләр балаларына урамда, подъездда калдырылган мондый әйберләрнең тормыш өчен куркыныч булырга мөмкинлеген аңлатырга тиешләр.

Шикле әйбергә тап булган очракта, түбәндәге телефоннарның берсе буенча хәбәр итәргә кирәк. 022-49-02 – Эчке эшләр министрлыгының район бүлеге; 8(85558)7-14-6989179398620 –Татарстан буенча Федераль куркынычсызлык хезмәтенең Зәй бүлекчәсе.

Шикле әйбергә тап булгач, мобиль телефоннан файдалану тыела.

Ано­ним рә­веш­тә шал­ты­ра­ту өчен ыша­ныч те­ле­фо­ны (Ка­зан шә­һә­ре): 8(843) 231-45-45;

ра­йон эч­ке эш­ләр бү­ле­ге­нең де­жур хез­мә­те: 8(85559) 2-47-02;

ра­йон про­ку­ра­ту­ра­сы: 8(85559) 2-41-66;

му­ни­ци­паль ра­йон баш­лы­гы­ның кор­руп­ция­гә кар­шы то­ру бу­ен­ча яр­дәм­че­се Мин­не­го­лов На­ил Нә­җип улы: 8(85559) 2-61-25;

кор­руп­ци­он хо­кук бо­зу­лар­ны ки­сә­тү бу­ен­ча ва­зи­фаи зат Шәяхмәтова Гөлназ Кәшиф кы­зы: 8(85559) 2-43-38.

Тер­рор ха­рак­те­рын­да­гы кур­кы­ныч яна­ган­да, Рос­сия Фе­де­ра­ци­я­се Фе­де­раль кур­кы­ныч­сыз­лык хез­мә­те­нең Та­тарс­тан Рес­пуб­ли­ка­сы бу­ен­ча ида­рә­се­нә 8 (843) 231-45-55 яки 8 (843) 231-45-45 те­ле­фон­на­ры бу­ен­ча хә­бәр итү со­ра­ла.

Коррупция күренешләренә юлыксагыз, түбәндәге телефоннар буенча шалтыратырга мөмкин

Аноним рәвештә шалтырату өчен ышаныч телефоны (Казаншәһәре): 8(843)231-45-45;

район эчке эшләр бүлегенең дежур хезмәте: 8(85559) 2-47-02;

район прокуратурасы: 8(85559) 2-41-66;

муниципаль район башлыгының коррупциягә каршы тору буенча ярдәмчесе Миннеголов Наил Нәҗип улы: 8(85559) 2-61-25;

коррупцион хокук бозуларны кисәтү буенча вазифаи зат Шәяхмәтова Гөлназ Кәшиф кызы: 8(85559) 2-43-38.

Җәмәгать урыннарында, күпкатлы йортларның баскыч мәйданчыкларында, ишек төпләрендә шикле күренгән әйберләргә тап булсаң, нишләргә? Күпләр бу сорауга ничек дип тә җавап бирергә белмидер. Ә бит иясез сумка, тартма, хәтта курчак эчендә шартлагыч матдә булуы мөмкин.

Әгәр шундый шикле әйбергә тап булгансыз, һәм ул анда торырга тиеш түгел, дип саныйсыз икән, чарасын күрегез. Әгәр ул әйберсез яши торган күпкатлы йортта икән, күршеләрегездән сораштырыгыз, бәлки, ул аларныкыдыр. Хуҗасы табылмаса, хокук саклау органнарына хәбәр итегез. Җәмәгать транспортында икән, янәшәдәге кешеләрдән сорагыз. Аларныкы булмаса, транспорт чарасын йөртүчегә әйтегез. Учреждениедә тап булсагыз, бу турыда сак хезмәтенә яки җитәкчелеккә җиткерегез. Әмма үзегез шикле әйбергә кагылмагыз, аны күчермәгез. Аны табу вакытын истә калдырыгыз. Якын-тирәдәге кешеләрнең мөмкин кадәр читкәрәк китүенә ирешегез. 0,33 лиртлы калай банкадан – 60 метр, чемоданнан (кейс) 230 метр, юл чемоданыннан 350 метр читкә китү кирәк. Оператив тикшерү төркеме килүен көтегез.

Әти-әниләр балаларына урамда, подъездда калдырылган мондый әйберләрнең тормыш өчен куркыныч булырга мөмкинлеген аңлатырга тиешләр.

Шикле әйбергә тап булган очракта, түбәндәге телефоннарның берсе буенча хәбәр итәргә кирәк. 02, 2-49-02 – Эчке эшләр министрлыгының район бүлеге; 8(85558)7-14-69, 89179398620 –Татарстан буенча Федераль куркынычсызлык хезмәтенең Зәй бүлекчәсе.

Шикле әйбергә тап булгач, мобиль телефоннан файдалану тыела.
 

Террор характерындагы куркыныч янаганда, Россия Федерациясе Федераль куркынычсызлык хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсенә 8 (843) 231-45-55 яки 8 (843) 231-45-45 телефоннары буенча хәбәр итү сорала.

Бүген муниципаль район Советында районның террорга каршы комиссиясе утырышы булды. Иң элек район Советы аппараты җитәкчесе Фәндәс Вәлиевнең гражданнардан кергә мөрәҗәгатьләр белән эшләү һәм дәүләт муниципаль идарәсе органнарында башкару дисциплинасы турындагы чыгышы тыңланды. Эчке эшләр бүлегенең полиция начальнигы Газинур Мортазин, Ведомстводан тыш сак бүлеге начальнигы Илнар Мәрданов, Александровка авыл җирлеге башлыгы Рафаэль Фатыйхов Яңа ел, Раштуа бәйрәмнәренә әзерлек һәм аларны үткәрү чорында террор актларын кисәтү, җәмәгать куркынычсызлыгын көчәйтү буенча өстәмә чаралар турында чыгыш ясадылар. Утырышны муниципаль район башлыгы, комиссия рәисе Фәрит Хөснуллин алып барды, бәрәмнәрне хәвеф-хәтәрсез үткәрүне тәэмин итү буенча бурычлар куйды.

– Бәйрәмнәр вакытында таныш булмаган чит кешеләр, шикле әйберләр сагайтырга тиеш, -ди районның террорга каршы комиссиясе сәркатибе Наил Миңнеголов. – Өй кырында озак вакыт буш торган автомобильләргә, кыска вакытка арендага фатир яки бина алырга теләгән ят кешеләргә, күп итеп химик реактивлар, ацетон һәм шартлаткыч ясардай башка матдәләр сатып алырга теләүчеләргә игътибарлы булу сорала. Подъездларда, чардакларда, подвалларда иясез шикле сумкалар, пакетларга тап булсагыз, аларга кагылмагыз. Мондый очракларда Эчке эшләр министрлыгының район бүлегенә 02, 2-49-02, кесә телефоныннан 020 телефоннарына шалтырырга кирәк. Шулай ук Федераль куркынычсызлык хезмәтенең Зәй шәһәрендәге бүлекчәсенә 8(85558)7-14-69, 9179398620 телефоннарына яисә 112 бердәм коткару телефонына хәбәр итәргә мөмкин.

 

Узган атнада Җәлил администрациясендә бистә башлыгы Ленар Бадыйков җитәкчелегендә Яңа ел бәйрәме ялларында бистәдә куркынычсызлык булдыруга багышланган җыелыш үткәрелде. Җыелышта Сарман районы прокуроры урынбасары Ленар Рәхмәтуллин, Җәлил полиция бүлеге начальнигы Валерий Алексеев, Сарман районының элемтә бүлеге начальнигы Булат Әхмәдуллин, янгын сүндерү частенең янгын кисәтү бүлеге инженеры Лина Натарина чыгыш ясадылар. Бистәнең криминоген хәле, урнаштырылган видеоҗайланмалар һәм янгын куркынычсызлыгы чаралары турында сүз барды. 

<< Беренчесе < Артка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Алга > Соңгысы >>
Страница 1 из 25

Бүген 29.03.17

Котлыйбыз!

Смотреть все новости

Безнең төркем

 

Яңалыклар

« Март 2017 »
Дш Сш Чш Пш Җм Шб Яш
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

© 2011 - 2017. САРМАН . Все права защищены.
© ТАТМЕДИА. Все материалы, размещенные на сайте, защищены законом.
Перепечатка, воспроизведение и распространение в любом объеме информации,
размещенной на сайте , возможна только с письменного согласия редакций СМИ.
Создано при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям РТ 

Наименование СМИ: Сарман
№ свидетельства о регистрации СМИ, дата: Эл №ФС77-47640 от 07.12.2011

выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций

ФИО Главного редактора: Сабирова Альбина Ашрафулловна
Адрес редакции: 423350, с. Сарманово, ул. Ленина, д.17
Телефон редакции: (85559) 2-40-31
Учредитель СМИ: ОАО «ТАТМЕДИА»