$itemmenu=
JRequest::getVar('option') =com_k2
JRequest::getVar('view') =itemlist

Иң күп укыла

Контакты

 

Филиал АО «ТАТМЕДИА» - Газета.

Адрес редакции:
423350, Республика Татарстан,
Сармановский район,
с.Сарманово, ул.Ленина, дом 17.
2-40-31 - директор
2-57-76 - отдел рекламы
2-42-33 - ответственный секретарь, корреспонденты
2-42-35 - бухгалтерия (факс)
Эл.адрес: sarmangazetam11@mail.ru

Издатель: АО "ТАТМЕДИА"
420066, г.Казань,
ул.Академическая, 2.

Татмедиа
Intertat
ИА Татар-информ
Мәгариф
Мәгариф

Мәгариф (540)


Бүген, 29 май көнне, Сарман сәнгать мәктәбендә сәләтле балалар җыены уздырылды. Быелгы уку елында фән олимпиадаларында җиңүче булган һәм призлы урыннар яулаган укучыларны район Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Индира Сәхипова сәламләде. Индира Рәисовна, көньяк-көнчыгыш төбәге сәләтле балалар белән эшләү фонды әгъзасы Зәкия Яһудина, мәгариф бүлеге җитәкчесе Әлфәт Зыятдинов, урынбасары Рузилә Әхмәтшина сәләтле балаларга иң матур теләкләрен җиткерделәр, бүләкләр тапшырдылар. Ә районның җырга, биюгә сәләтле балалары аларга матур җырларын һәм биюләрен бүләк иттеләр.

Бүген район мәктәпләренең 11 сыйныф укучылары беренче төп дәүләт имтиханнарын тапшыралар. Алар география, информатика һәм ИКТ фәннәре буенча үтә.

Узган атнада район мәктәпләрендә "Соңгы кыңгырау" чыңлады. Сезгә тантаналардан матур фотоларны тәкъдим итәбез. Әгәр сездә дә андыйлар булса, комментарийларда калдыра аласыз.

Кичә Әлмәт авылы мәктәбендә дә "Соңгы кыңгырау" бәйрәме узды. Сезгә аның видеоязмасын тәкъдим итәбез.

 

Кичә район мәктәпләрендә "Соңгы кыңгырау" чыңласа, бүген чыгарылыш сыйныф укучылары имтиханнар бирә башладылар. 9 нчы сыйныф укучылары чит телләр буенча төп дәүләт имтиханы бирәләр.

Сарман урта мәктәбе филиалы булган Каташ Каран төп гомумбелем бирү мәктәбендә 23 укучы белем ала. Шуларның дүртесе – ике егет, ике кыз өчен бүген соңгы кыңгырау чыңлады. Алар тугызынчы сыйныфны тәмамлыйлар. Алда әле зур сынаулар көтә – имтиханнар тапшырасы бар. Мәктәп директоры Миләүшә Сөләйманова, “Сарман мәгълүмат-мөхәррият үзәге” җитәкчесе Альбина Сабирова, район Советы депутаты Илдар Зәйнуллин, Янурыс авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Чулпан Гыймадиева, сыйныф җитәкчеләре Альберт Шәехов, әти-әниләре, укытучылар аларга изге теләкләрен җиткерделәр, тормышларында, киләчәк укуларында уңышлар теләделәр. Укучылар үзләре дә туган мәктәпләренә, укытучыларына, әти-әниләренә ихлас рәхмәт сүзләрен шигъри юлларга салып, җырлар аша ирештерделәр.

Ямансу да, шатлыклы да бәйрәм иртәсе һәркемнең күңелендә матур хисләр калдыргандыр.

Беренче сыйныфта укучыларның да тугызынчыларга әйтер сүзләре бар иде. Алар киләчәктә үзләрен ышанычлы алмаш булырга сүз бирделәр һәм, йөргән юлларында көч өстәргә ярдәм итсен дип, чыгарылыш класс укучыларына туган авыллары суын, сагынганда суларга туган авыллары һавасын – шарлар бүләк иттеләр.  

Сарман гимназиясендә соңгы кыңгырау чыңлады

25 май көн­не  ра­йон­ның бар­лык мәк­тәп­лә­рен­дә соң­гы кың­гы­рау ­ яң­гы­ра­ды. Соң­гы кың­гы­рау, соң­гы чың­лау... ка­бат­лан­мас ха­ти­рә­ләр... дул­кын­лан­дыр­гыч миз­гел­ләр... Ра­йон бу­ен­ча иң ты­рыш, иң бул­ган 144 “ун­бе­рен­че” мәк­тәп бе­лән  сау­бул­лаш­ты, укы­ту­чы­ла­ры­на их­лас рәх­мәт­лә­рен  ­җит­кер­де, ос­таз­ла­рын­нан ­мөс­тә­кыйль тор­мыш­ка хә­ер-фа­ти­ха ал­ды.

Сар­ман гим­на­зи­я­се дә 26 уку­чы­сын соң­гы дә­рес­кә дәш­те. Кыз­лар, га­дәт­тә­ге­чә, мәк­тәп фор­ма­сын­нан, ­чәч­лә­ре­нә ак бант­лар так­кан­нар. Егет­ләр, әл­бәт­тә, ­кос­тюм­нан. ­Кү­ңел­ле дә, моң­су да – ал­да ­ я­ңа­дан-яңа сы­нау­лар, о­лы тор­мыш юлы кө­тә. Ә бү­ген – соң­гы кың­гы­рау…­Гим­на­зия ди­рек­то­ры Ләй­сән Ша­ми­ло­ва алар­га иң из­ге те­ләк­лә­рен иреш­тер­де: “Без ун­бер ел дә­ва­мын­да бер ге­нә бор­чу да ки­тер­мә­гән, иге­лек­ле,  яр­дәм­чел, ке­ше­лек­ле ба­ла­ла­ры­быз бе­лән го­рур­ла­на­быз. Чы­га­ры­лыш им­ти­хан­на­рын уңыш­лы тап­шы­рып, юга­ры уку йорт­ла­рын­да да мәк­тәп аб­ру­ен тө­шер­ми­чә, әти-әни­лә­ре­нең йөз­лә­ре­нә кы­зыл­лык ки­тер­ми­чә уку­ла­рын те­ли­без. Ба­рыр юл­ла­ры­гыз имин, сай­ла­ган һө­нәр­лә­ре­гез го­мер буе яра­тып эш­ләр­лек бул­сын!” – ди­де ул.

Соң­гы кың­гы­рау тан­та­на­сын­да ра­йон баш­лы­гы Фә­рит Хөс­нул­лин да кат­наш­ты һәм чы­гыш яса­ды. Ул ун­бе­рен­че­ләр­гә дәү­ләт им­ти­хан­на­рын­да уңыш­лар те­лә­де.Төп­ле бе­лем һәм тәр­бия бир­гән укы­ту­чы­лар­га рәх­мә­тен бел­дер­де: “Сез­нең ты­рыш хез­мә­те­гез нә­ти­җә­сен­дә ра­йон бу­ен­ча 71 уку­чы рес­пуб­ли­ка кү­лә­мен­дә­ге олим­пи­а­да­лар­да уңыш­лы чы­гыш яса­ды, шу­лар­ның 22се җи­ңү яу­ла­ды. Алар ара­сын­нан 7 уку­чы – Сар­ман гим­на­зи­я­се­не­ке. Хөр­мәт­ле ун­бе­рен­че­ләр! Сез тор­мыш­ның бе­рен­че эта­бын тә­мам­ла­ды­гыз. Бү­ген­ге ва­кый­га – олы юл­га бе­рен­че адым. Ул ады­мы­гыз нык­лы, ял­гыш­лар­сыз бул­сын”, - ди­де ул, алар­ны ки­лә­чәк­тә дә ту­ган мәк­тәп­лә­ре­нең,  го­му­мән, ра­йо­ны­быз­ның чын пат­ри­от­ла­ры бу­лып ка­лу­ла­рын те­лә­де һәм рес­пуб­ли­ка олим­пи­а­да­ла­рын­да җи­ңү яу­ла­ган 11 класс­тан Аль­би­на Ша­ки­ро­ва­га, 10 класс уку­чы­ла­ры Ләй­сән Мат­җа­но­ва­га, Гөл­нур Хөс­нет­ди­но­ва­га, Эн­җе Ти­мер­ба­е­ва­га, 9 класс­тан Азат Шәй­хет­ди­нов­ка, Ка­ми­лә Мәр­дә­но­ва­га һәм алар­ның укы­ту­чы­ла­ры Рау­ша­ния Мат­җа­но­ва­га, Әс­кия Мө­хет­ди­но­ва­га, Мар­се­лия Мөх­ли­сул­ли­на­га, Гөл­наз Хә­би­бул­ли­на­га ак­ча­ла­та сер­ти­фи­кат­лар тап­шыр­ды. Го­му­мән ал­ган­да, Сар­ман гим­на­зи­я­се уку­чы­ла­ры төр­ле бәй­ге­ләр­дә, фән­ни-прак­тик кон­фе­рен­ци­я­ләр­дә, фән олим­пи­а­да­лар­да иң күп кат­наш­кан һәм иң күп приз­лы урын ал­ган мәк­тәп­ләр­нең бер­се. Әй­тик, ра­йон кү­лә­мен­дә үт­кән төр­ле фән олим­пи­а­да­ла­рын­да гы­на да 60 приз­лы урын – гим­на­зи­я­не­ке. Ра­йон мә­га­риф бү­ле­ге бел­ге­че Рим­ма Ха­фи­зо­ва да бу хак­та ас­сы­зык­лап үт­те. Ул уку­чы­лар­га ра­йон мә­га­риф бү­ле­ге­нең Мак­тау кә­газь­лә­рен тап­шыр­ды. Уку­чы­лар ара­сын­да берь­ю­лы 6-7шәр Мак­тау кә­га­зе алу­чы­лар да бул­ды. ДО­САФ­ның ра­йон бү­ле­ге бел­ге­че   Ве­не­ра Сә­ет­ши­на төр­ле ча­ра­лар­да ак­тив кат­наш­кан уку­чы­лар­га җәм­гы­ять­нең Мак­тау кә­газь­лә­рен тап­шыр­ды.

Ан­нан соң сүз ун­бе­рен­че­ләр­гә би­рел­де. Алар мәк­тәп, укы­ту­чы­лар кол­лек­ти­вы­на бул­ган рәх­мәт хис­лә­рен ши­гырь һәм җыр юл­ла­ры­на са­лып иреш­тер­де­ләр, соң­гы сау­бул­ла­шу валь­сын баш­кар­ды­лар. Чы­га­ры­лыш класс уку­чы­ла­рын  бе­рен­че­ләр дә кот­ла­ды.

11 класс уку­чы­ла­ры әти-әни­лә­ре исе­мен­нән Рәй­ха­нә Әх­кя­мо­ва, Фәй­рү­зә За­һи­ро­ва чы­гыш­ла­ры да бик тәэ­сир­ле бул­ды. Са­нау­лы ми­нут­лар тиз үт­те... Кү­ңел­ләр­гә моң­су хис­ләр са­лып соң­гы  ­мәр­тә­бә мәк­тәп кың­гы­ра­вы яң­гы­ра­ды.

Хә­ер­ле юл, сез­гә, уку­чы­лар!

Мак­сат­лар­га ба­рып җи­те­гез.

Аш­кын­ган­да тор­мыш юл­ла­рын­нан,

Яз­мыш­ны да узып ки­те­гез!

Хә­ер­ле юл сез­гә, хә­ер­ле!

Сүз уңаеннан

Ра­йон мә­га­риф бү­ле­ген­нән алын­ган мәгъ­лү­мат­лар­дан кү­рен­гән­чә, ра­йон бу­ен­ча бар­лы­гы 544 чы­га­ры­лыш  класс уку­чы­сы исәп­лә­нә. Алар­ның 144е- ун­бе­рен­че, 400е ту­гы­зын­чы класс­ны тә­мам­лый.

Шулай ук укыгыз:

Сарман урта мәктәбендә "Соңгы кыңгырау" бәйрәме үтте

 

Бүген Сарман урта мәктәбендә "Соңгы кыңгырау" бәйрәме кысаларында мәктәпне 50 ел элек тәмамлаган укучылары очраштылар. Очрашу аларда бик җылы тәэсир калдырды.

Шулай ук укыгыз:

Сарман урта мәктәбендә "Соңгы кыңгырау" бәйрәме үтте

Бүген Сарман урта мәктәбендә “Соңгы кыңгырау” бәйрәме үтте. Быел мәктәпне 27 укучы тәмамлый. Тугызынчы сыйныфлар да чыгарылыш сыйныф саналалар – алар 46. Алда аларны имтиханнар көтә. Башлангыч сыйныфны 63 укучы тәмамлый.

Бәйрәм җыр-биюләр белән башланып китте. Аннары сүзне мәктәп директоры Гөлназ Сабирҗанова алды. Ул укучыларны бәйрәм белән котлады, аларга имтиханнарда һәм уку йортларына кергәндә уңышлар теләде. Район мәгариф бүлеге җитәкчесе урынбасары Газинур Габидуллин алдынгы укучыларны бүләкләде. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе начальнигы Альберт Шәрипов шулай ук алдынгыларны бүләкләде – ул укучыларга һәм аларны әзерләгән укытучыларга район башлыгы Фәрит Хөснуллин исеменнән акча сертификаты тапшырды. “Старт” балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбе директоры Шамил Хафизов, мәктәпнең физкультура укытучысы Данияр Кәлимуллин һәм беренче санлы балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбе директорының укыту эшләре буенча урынбасары Ландыш Вәлиева спорт өлкәсендә алдынгыларны билгеләп үттеләр, беренче разряд китаплары, истәлеккә фотолар һәм грамоталар тапшырдылар. Әти-әниләр исеменнән муниципаль район Советы аппаратының оештыру эшләре бүлеге баш белгече Лилия Хафизова чыгыш ясады.

“Чыгарылыш”лар алдында беренче сыйныфлар чыгыш ясадылар. Аннары укучылар җитәкчеләренә, укытучыларына, мәктәп персоналына чәчәкләр тараттылар, вальс һәм төрле биюләр башкардылар.

 

 

 

Быел мәктәпне 538, шул исәптән 394 – тугызынчы, 144 унберенче сыйныф укучысы тәмамлый. Иртәгә, 25 майда, барлык мәктәпләрдә дә “Соңгы кыңгырау” чыңлаячак. Чыгарылыш кичәләре 23-24 июнь көннәрендә үтәчәк.

<< Беренчесе < Артка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Алга > Соңгысы >>
Страница 1 из 54

Бүген 29.05.17

Котлыйбыз!

Смотреть все новости

Безнең төркем

 

Яңалыклар

« Май 2017 »
Дш Сш Чш Пш Җм Шб Яш
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

© 2011 - 2017. САРМАН . Все права защищены.
© ТАТМЕДИА. Все материалы, размещенные на сайте, защищены законом.
Перепечатка, воспроизведение и распространение в любом объеме информации,
размещенной на сайте , возможна только с письменного согласия редакций СМИ.
При поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» 

Наименование СМИ: Сарман
№ свидетельства о регистрации СМИ, дата: Эл №ФС77-47640 от 07.12.2011

выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций

ФИО Главного редактора: Сабирова Альбина Ашрафулловна
Адрес редакции: 423350, с. Сарманово, ул. Ленина, д.17
Телефон редакции: (85559) 2-40-31
Учредитель СМИ: ОАО «ТАТМЕДИА»