13 ноябрь 2017 яңалыклары

 • 13 ноябрь 2017 - 19:00
  Хәерле төн,изге төшләр! Тормышыбыз имин, үзебез сау булыйк, авырлыклар алдында каушап калмыйк. Йокыларыгыз тыныч, иртәләрегез матур булсын
  Төннәрегез тыныч узсын,матур төшләр генә керсен! фото:https://pixabay.com/ru/photos/ алынды.
  0
  0
  0
 • 13 ноябрь 2017 - 11:43
  Сарманлыларны, игелек көнендә "Язылу бүләк ит -2018" акциясендә катнашырга чакырабыз !
  Язы­лу бү­ләк ит! «ТАТ­МЕ­ДИ­А» ак­ци­о­нер­лык җәм­гы­я­те җи­тәк­че­ләр­не «Я­зы­лу бү­ләк ит-2018» ак­ци­я­сен­дә кат­на­шыр­га ча­кы­ра. Ак­ция кы­са­ла­рын­да Та­тарс­тан­ның та­ныл­ган шә­хес­лә­ре га­зе­та-жур­нал­лар­га үз­лә­ре ге­нә язы­лып кал­мый­ча, ту­ган­на­рын, якын­на­рын яз­ды­ра­лар, ба­ла­лар йорт­ла­ры­на, ве­те­ран­нар­га, со­ци­аль уч­реж­де­ни­е­ләр­гә язы­лу бү­ләк итә­ләр. Рес­пуб­ли­ка Пре­зи­ден­ты Рөс­тәм Миң­не­ха­нов, ак­ци­я­гә ку­шы­лып, Та­тарс­тан­да­гы бар­лык ин­тер­нат-йорт­лар­га под­пис­ка бү­ләк ит­те. Уз­ган абу­нә кам­па­ни­я­лә­рен­дә ак­ци­я­нең...
  561
  0
  0
 • 13 ноябрь 2017 - 11:16
  Сарманлылар газетага язылып,телевизор ота алалар!
  Языл һәм те­ле­ви­зор от! Хөр­мәт­ле сар­ман­лы­лар! «ТАТ­МЕ­ДИ­А» ак­ци­о­нер­лык җәм­гы­я­те­нең шул исем­дә­ге ак­ци­я­сен­дә кат­на­ша ала­сыз. Ак­ци­я­гә старт 25 ок­тябрь­дә би­ре­лде. «ТАТ­МЕ­ДИ­А»­нең ки­мен­дә өч бас­ма­сы­на (бас­ма­лар исем­ле­ге - tatmedia.ru сай­тын­да һәм поч­та бү­лек­чә­лә­рен­дә) язы­лып, кви­тан­ция кү­чер­мә­сен, «Ак­ци­я» бил­ге­се бе­лән, 2018 ел­ның 20 ян­ва­ре­нә ка­дәр 420066, Ка­зан шә­һә­ре, Де­каб­рист­лар ура­мы, 2 яки podpiska@tatmedia.ru...
  542
  0
  0
 • 13 ноябрь 2017 - 10:03
  Районыбызда хат ташучыларны ярыштырабыз.
  Район газетасына 2018 елның беренче яртыеллыгына яздыруда стимул булдыру максатыннан, "ТАТМЕДИА" җәмгыяте хат ташучылар һәм почта бүлекчәләре арасында конкурс игълан итә. Анда районның барлык хат ташучылары һәм почта бүлекчәләре катнаша ала. Җиңү өчен газетага яздыруда 2017 елның беренче яртысы-на яздыруга караганда кимендә 5 процентка үсешкә ирешү шарт итеп куела. Шулай...
  553
  0
  0
 • 13 ноябрь 2017 - 07:09
  Кеше күңеле өчен туган як кирәк...
  Кеше күңеле өчен туган як кирәк. Еракка китсә, сагыныр өчен, картайса, балалыгына кайтыр өчен, дошман керсә, яклар өчен. Ерак җирләрдә йөргәндә, кеше читтәге матурлыкны әнә шул үзенең туган ягы белән чагыштыра. Туган ягы аңарга биеклеккә сикерү ноктасы, гүзәллек үрнәге булып хезмәт итә. Ф Яруллин. фото һәм материал:https://vk.com/public118663509 алынды.
  1091
  0
  0
Реклама